Image

welcome

Community Chest Fund (2)

Mr. Preca’s Visit-launch of the Community Chest Fund Campaign- Christmas 2015

 

Gallery

Making Toast in Ms. Micallef’s class – 5 orchids

This gallery contains 12 photos.

Yr.5 orchids – Ms. Micallef – Swimming Lessons

Darba waħda konna sejrin ngħumu u giet għalina l-‘coach’.

Meta wasalna, inżajna l-uniformi u konna bil-malja.

L-għalliema spjegawlna x’irridu nagħmlu u qalulna kif se ninżlu. Inżilna fl-ilma u bdejna naqdfu b’saqajna.

Imbagħad bdejna niksħu ftit avolja l-ilma kien sħun u morna nieħdu ‘shower’. Fl-aħħar morna lura l-iskola bil-‘coach’.

Yousef, Kane & Ernest 5.3

 

Illum kellna ħarġa, morna lezzjoni tal-għawm. Tlaqna f’xi d-disgħa u malli wasalna inżajna l-ħwejjeġ u ġejna bil-malja. Martina u Elisia kienu flimkien fil-grupp u Lea u Maya kienu flimkien. Imbagħad qbiżna fl-ilma u bdejna ngħumu. Maya u Lea bdew jgħumu b’xejn u Elisia bdiet tgħum bin-noodle. Wara ftit bdiet tgħum b’xejn ukoll. Martina niżżlet saqajha biss u bdiet iċċafċaf. Elisia bdiet ittajjar l-ilma lil Martina. Wara li ħriġna mill-pool ħadna ‘shower’ żgħira u morna nbiddlu.

Lea, Maya, Martina, Elisia

Kmieni filgħodu morna l-iskola u ftit wara ġiet għalina l-‘coach’. Morna l-Pixxina Nazzjonali ta’ malta. L-ewwel neħħejna l-ħwejjeġ u tfajna l-basktijiet mal-ħajt. Wara għamluna fi gruppi differenti. Imbagħad ġew l-għalliema tal-għawm. Inżilna fil-pixxina u għamilna xi logħob. Morna naqbżu u wara li nħsilna morna lura l-iskola.

Isaac, Lee, Tristan & Jake

 

San Martin – Special Assembly

cornucopia-fall-leaves  

San Martin 11 ta’ Novembru 2015

Click to play this Smilebox slideshow

Grazzi kbira lil Charles Darmanin Ltd. li tana cereal boxes għal boroż ta’ San Martin.

Ċirkulari -2015-2016 – Il-Borza ta’ San Martin – english version

Ċirkulari 2015-2016 – Il-Borża ta’ San Martin

 

Is-Swaba tas-saħħara – mal-klassi ta’ Mr. Saccasan – 6 Madrid

Meta sajjarna s-swaba’ tas-saħħara

Illum fil-klassi sajjarna s-swaba tas-saħħara għax daqt ġej il-Halloween.
Aħna ġibna magħna għaġina tal-ħelu, pakkett lewż, dixx baxx, karta strazza, furketta, fardal u kontenitur tal-plastik.
L-ewwel ħsilna idejna, wara lbisna l-fardal u ksejna l-mejda bil-karta strazza.
Ħriġna l-għaġina u qtajnihom f’biċċiet. Wara rrumblajnihom u tfajna l-lewża fit-tarf u għamilna linji dritti bil-furketta.
Fil-forn damu għoxrin minuta.
Astrid Bonello and Aaliyah Spiteri

6 Madrid

 

Is-Swaba tas-saħħara.

L-Erbgħa 21 ta’ Ottubru aħna għamilna s-swaba tas-saħħara.

Kellna bżonn 200g għagina tal-ħelu, biċċa karta strazza, furketta, kontenitur bl-għatu, fardal, sarvetta, dixx baxx u pakkett lewż.L-ewwel għamilna s-sarvetta fuq il-mejda biex ma nħammġux il-mejda, imbagħad ħriġna l-għaġina tal-ħelu u irrumblajniha bejn subgħajna sakemm ġie forma tawwalija.

Wara għamilnihom qishom swaba’ u għamilnilhom il-lewza fuq quddiem taparsi difer. Fl-aħħar għamilnilhom strixxi bil-furketta. Fl-aħħar daħħalnihom ġol forn għal madwar għoxrin minuta. Kif saru ħriġnihom mill-forn. Kieku taf kemm ġew tajbin.

Nadesh Vassallo u Shania Desira    

6 Madrid

 

 

 

PSCD meeting for parents yr 4

Ċirkulari 2015-2016 – Dati Importanti + Halloween – english version

Ċirkulari -2015-2016 – Dati Importanti + Halloween

Mr. Preca’s visit – the Community Chest Fund Campaign Launch