Category Archives: P.S.C.D.

Messaġġ tal-għalliema tal-PSCD għax-xahar ta’ Jannar 2018

HAJJA ISBAH BI FTIT POZITTIVITA’

Advertisements

Il-Messsaġġ tal-PSCD għax-xahar ta’ Diċembru

KUMPLIMENT JGHOLLI L-MORAL

Messaġġ ta’ Novembru, 2017 mill-għalliema tal-PSCD.

NIDDECIEDI.

Messaġġ ta’ kull xahar mill-għalliema tal-PSCD

NISTAQSI LILI NNIFSI(1)

Messaġġ mingħand l-għalliema tal-PSCD

 

Il-qawwa-meta-naħsbu-pożittiv-fil-ħajja-ta’-kuljum – Novembru

L-imħabba-u-ż-żmien – Ottubru

Il-PSCD

Il-Personal and Social and Career Development, jew aħjar kif inhu magħruf bħala l-PSCD, huwa suġġett interessanti li t-tfal ikunu ħerqanin għalih u li jkunu qed jistennewh minn ġimgħa għall-oħra.

Imma eżattament x’inhu l-PSCD? X’jsir waqt il-lezzjonijiet tal-PSCD?

Il-PSCD huwa aspett fundamentali tal-esperjenza edukattiva ta’ kull student. Huwa jista’ jintroduċi aspetti tal-edukazzjoni li jistgħu jmorru lil hinn mit-tagħlim tas-suġġetti li jsir fil-klassi. Waqt il-lezzjonijiet tal-PSCD aħna ma nagħmlux distinzjoni bejn l-istudenti.  Għalina t-tfal huma bnedmin li jridu jiġu mismugħa, mifhuma, u li jridu jiġu mgħejjuna fl-għażliet li huma jridu jagħmlu u fl-isfidi li se jsibu ma wiċċhom f’ħajjithom.  L-għerf u l-informazzjoni m’humiex biżżejjed. Lit-tfal irridu nipprovdulhom l-għodod meħtieġa biex huma jkunu jistgħu jgħixu u jaħdmu f’soċjeta’ li dejjem qiegħda tinbidel u tevolvi.

L-iskop tal-PSCD huwa li jgħin lill-istudenti jiżvillupaw dawk l-għodod li diġa’ għandhom, waqt li jgħinhom jaħsbu, isolvu l-problemi u jiżviluppaw modi kif jistgħu jaħsbu fuq dak li jkun ġej biex b’hekk huma dejjem ikunu preparati għal dak li jista’ jinqala. Waqt il-PSCD, ir-riedni tat-tagħlim qiegħed f’idejn it-tfal. Huma ċ-ċentru tat-tagħlim kollu li jsir fil-lezzjonjiet tagħna. Ir-rwol tal-għalliema huwa li jibnu u jiżvillupaw fuq dak li jkunu qed jgħidu t-tfal.

Il-PSCD ġie introdott tnax-il sena ilu fl-iskejjel primarji tal-istat. Għalkemm m’hemmx eżami ta’ dan is-suġġett, dan jgħin lill-istudenti biex imorru tajjeb fl-eżamijiet l-oħra u fil-ħajja personali u soċjali tagħhom. Dan għaliex il-PSCD joffri opportunitajiet biex jiġi żvillupat il-potenzjal tal-istudenti.

Il-lezzjoni tal-PSCD issir f’ambjent informali ħafna fejn f’kull grupp l-istudenti ma jkunux aktar minn ħmistax. Il-fatt li l-ammont mhuwiex daqshekk kbir joffri l-opportunita’ lil kull student biex jipparteċipa b’mod sħiħ u attiv. It-tfal ipoġġu f’forma ta’ ċirku mingħajr imwejjed quddiemhom. Waqt il-lezzjonijiet huma jkollhom ċans biex jitkellmu u jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom fuq is-suġġett li jkun qed jiġi diskuss. B’hekk l-istudenti jkollhom iċ-ċans biex jiskopru ġo fihom il-potenzjal li jwassal biex jaħdmu aħjar flimkien, u t-tagħlim li huma jieħdu minn ġol-klassi żgur li se jieħu spinta ‘l quddiem. Waqt il-lezzjonijiet it-tfal jiġu mħeġġa biex ikollhom attitudni pożittiva lejn il-ħajja, lejhom infushom u lejn xulxin.

Isiru ħafna attivitajiet li jgħinu lit-tfal jitkellmu u jesprimu l-opinjonijiet tagħhom. Uħud minn dawn l-attivitajiet huma Role-Plays, Logħob, Ice-Breakers, Story-Telling, Powerpoint Presentations eċċ.

L-irwol tagħna hu li ngħinuhom jesprimu ruħhom u jitgħallmu jaħdmu flimkien u jkunu responsabbli tal-azzjonijiet tagħhom. Fuq kollox huwa importanti li jirrispettaw l-opinjonijiet ta’ xulxin.

Il-lezzjonijiet tagħna huma ibbażati fuq l-esperjenzi tat-tfal. Aħna NISIMGĦU ħafna dak li għandhom x’jgħidu t-tfal.

Waqt il-lezzjonjiet tal-PSCD nippruvaw inrawwmu l-idea ta’ kemm hu importanti li nisimgħu lil xulxin għax nistgħu nitgħallmu mingħand xulxin. Waqt il-lezzjoni nagħmlu użu ta’ l-Ispecial Book. Fih it-tfal jiktbu xi ħaġa żgħira fuq dak li jkunu tgħallmu fil-lezzjoni. Jistgħu ukoll jinkludu xi ħsibijiet tagħhom. Jistgħu wkoll ipinġu.

Bħala suġġetti, aħna naraw li dawn ikunu relevanti għall-ħajja tagħhom. Dak li jagħmel il-P.S.C.D. suġġett li jgħidulu “child centred”.

Uħud mis-suġġetti li jiġu diskussi waqt il-PSD huma:

 • L-importanza li naħdmu ġo grupp
 • L-istima tagħna personali
 • Għodod kontra l-Bullying
 • Kif tibni l-kunfidenza fik innifsek
 • L-importanza tad-Demokrazija – Issir elezzjoni għall-kunsill tal-istudenti
 • Kif tikkomunika
 • Internet Safety
 • L-iżvillup u t-tibdil li jgħaddi minnu l-ġisem tagħna
 • Ir-relazzjonijiet
 • Kif issolvi kunflitt
 • Saħħa u Sigurta’
 • Għodod kif tistudja u tqassam l-ħin b’mod aħjar
 • Għodod kif tieħu deċiżjoni
 • Is-Saħħa Mentali

Il-PSCD qed jirriżulta f’suġġett importanti għall-iżvilupp ħolistiku tat-tfal. It-tfal stess qed iħossu l-importanza ta’ dan is-suġġett u dan l-entużjażmu li qed juru t-tfal qiegħed jimla lilna l-għalliema tal-PSD b’kuraġġ u determinazzjoni biex nibqgħu niżviluppaw suġġetti u lezzjonijiet interessanti u relevanti għall-ħajja tagħna ta’ kuljum.

Mr. Ainsley Cassar

Għalliem tal-P.S.C.D.